ftop3

Sam wybierasz zakres ochrony.Ubezpieczenie możesz zawrzeć w jednym z 3 wariantów: BASIS, KOMFORT i EUROPA.W zależności od Twojego wyboru, DOM Plus  zapewnia ochronę mienia przed:

 • skutkami określonych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, zalanie, trzęsienie ziemi, lawinę, śnieg, falę dźwiękową, uderzenie pojazdu mechanicznego, przepięcie, pękanie mrozowe, dym, sadzę, osunięcie się ziemi, deszcz nawalny, upadek drzew),
 • stratami poniesionymi w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu czy  stłuczenia, szyb i przedmiotów szklanych.

Ponadto:

 • Dajemy Ci ochronę w trakcie przeprowadzki
 • W trakcie podróży ochroną objęty będzie Twój bagaż podróżny
 • Otrzymujesz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • Zapewniamy  pomoc Assistance w nieprzewidzianych sytuacjach (np. awaria pralki, pieca c.o.).

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • budynek mieszkalny ze stałymi elementami,
 • lokal mieszkalny ze stałymi elementami,
 • same stałe elementy lokalu mieszkalnego,
 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym oraz podczas i po przeprowadzce,
 • bagaż podróżny,
 • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia,
 • szkody powstałe w zewnętrznych elementach budynku mieszkalnego (np. zewnętrzne elementy anten satelitarnych,  kolektory słoneczne),
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.
 • koszty zakwaterowania zastępczego (np. w przypadku jeśli lokal mieszkalny w wyniku pożaru nie będzie nadawał się do zamieszkania),
 • OC najemcy,
 • OC za szkody w mieniu osób trzecich powstałe na skutek prowadzonej budowy.
baner01-ergohestia-lca

Hestia 7 – wszechstronne ubezpieczenie:

 • domu lub mieszkania,
 • obiektów małej architektury (m. in. ogrodzeń, altan, tarasów, basenów),
 • oszkleń (m. in. szyb okiennych i drzwiowych, luster, witraży),
 • mienia ruchomego (m. in. urządzeń i przedmiotów użytku domowego, sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego i turystycznego),
 • podręcznego mienia ruchomego (m. in. toreb, portfeli, dokumentów, telefonów komórkowych),
 • dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich,
 • samochodu (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów),
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • kosztów ochrony prawnej (m. in. pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców, kosztów opłat sądowych i administracyjnych).

Wsparcie w trudnych sytuacjach

Hestia 7 oferuje kompleksowy pakiet USŁUG ASSISTANCE, dzięki któremu:

 • otrzymasz potrzebną opiekę lekarską (MEDICAL ASSISTANCE),
 • możesz liczyć na pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza i innych specjalistów (HOME ASSISTANCE),
 • otrzymasz pomoc w przypadku zniszczenia ubezpieczonego domu lub mieszkania (SOS ASSISTANCE)

Hestia 7 – pod ochroną pakietu

 • W Hestia 7 jesteś chroniony przez pakiet ubezpieczeń. Wystarczy, że wykupisz ubezpieczenia pozakomunikacyjne na łączną składkę przynajmniej 250zł (niezależnie od ilości wszystkich ubezpieczeń zakupionych w pakiecie).