86540239-firma-majatek_hcm0004008

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

Ubezpieczenie Mienia Przedsiębiorstw jest podstawowym produktem ubezpieczeniowym dla Firm.  Obejmuje ochroną szkody spowodowane w mieniu w wyniku działania szeregu ryzyk pochodzących od czynników zewnętrznych, zależnie od wykupionego zakresu ubezpieczenia. Zakres ochrony można rozszerzyć o ryzyka nietypowe, takie jak strajki, zamieszki, bądź szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego.

Ubezpieczenia małego i średniego biznesu

Specyfika firm, których wartość majątku wynosi do 10 mln zł na jedną lokalizację i do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje wymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Bogate doświadczenia Allianz w obsłudze tego segmentu rynku pomogły stworzyć kompleksową i rozsądną cenowo ofertę ubezpieczeniową, która zapewnia odtworzenie majątku oraz ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie Allianz Firma

Ubezpieczenie zapewnia wszechstronną ochronę majątku i działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa od najbardziej prawdopodobnych ryzyk za niewielką składkę. Pozwala na elastyczne dostosowanie zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń związanych z prowadzeniem danej działalności. Zapewnia również bezpłatny pakiet usług assistance w ramach Firma assistance w wersji Standard.